VoIP - Hlasové služby přes internet

Jedná se o nejmodernější nástroj pro řešení provozu pevných telefonních linek s důrazem na širokou paletu nadstandardních služeb a minimalizaci nákladů na volání do pevných, mobilních a zahraničních sítí.

Pokud uvažujete o nákupu nové telefonní ústředny, její výměnu nebo rozšíření o nové funkce - EUROHOSTING.CZ Vám poskytné ideální řešení, jak získat plnohodnotnou funkcionalitu za nesrovnatelně nižší náklady. Navíc není třeba řešit otázku optimální kapacity ústředny, otázku morálního zastarávání, potřebu servisní a technické podpory, dobu odpisu atd.

Služba VoIP je založena na počtu uživatelů, takže platíte pouze podle toho, kolik uživatelů tuto službu využívá. Neplatíte žádné licenční poplatky. V případě potřeby změny počtu uživatelů nebo změny rozsahu poskytovaných služeb je otázkou několika okamžiků aktivovat potřebný počet dalších uživatelů nebo nový rozsah služeb.

Pro provoz služby VoIP budete potřebovat následující:

 • Připojení k internetu - IP konektivita o rychlosti alespoň 256 kbps
 • Vhodný telefonní přístroj (analogový, IP telefon nebo softwarový telefon)
 • EUROHOSTING.CZ jako poskytovatel VoIP řešení

Pro provoz služby VoIP ve své firmě nebudete muset kupovat žádnou hardwarovou ústřednu, pouze si pronajmete svou virtuální softwarovou ústřednu, která Vám nabídne levněji více funkcí než dnes běžné hardwarové ústředny.

Zajistíme:

 • Dodání nezbytného možství IP telefonů
 • Nastavení, instalaci a servis IP telefonu
 • Převedení stávajících pevných telefonních čísel na IP nebo přidělení nové kapacity
 • Konfiguraci virtuální ústředny
 • Vyškolení pracovníků
 • Dohled nad funkčností služby
 • V případě potřeby zjistíme nahraní a nastavení IVR hlasového menu

Podporované funkce вigitalní ústředny:

 • Nahrávání hovorů
 • Přesměrování hovorů
 • Call-Centrum
 • Faxový server - příjetí faxů do PDF souborů
 • On-line výpis hovorů, tarifikace
 • Připojení VoIP providera - SIP protokol
 • Hlasová schránka
 • IVR - Hlasové menu
 • Zpětné volání - callback
 • Webové administrační rozhraní